Skip to main content

Wonen

Taxaties of waardebepalingen

Taxaties zijn nodig als de waarde van de woning kundig, eerlijk en neutraal moet worden vastgesteld. Een taxatie wordt daarom vaak gevraagd bij koop, verkoop of ruil van onroerende zaken. Ook bij een erfenis, scheiding en verdeling, splitsing van eigendom, planschade, erfpacht, recht van bewoning en/of bij fiscale vragen (woz) kan een taxatie erg nuttig zijn.

Een makelaar kan een waardebepaling of geveltaxatie geven, maar dat is niet hetzelfde als een taxatie. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde, vrijblijvend en globaal. Een financieringsmaatschappij heeft daarom bijna altijd een taxatie nodig (en geen waardebepaling).

NWWI (en NHG)

Bij de aankoop van een woning wil de hypotheeknemer (financieringsinstelling) de waarde van het onderpand (de woning) weten. De woning moet daarom worden getaxeerd. Vaak wil de financieringsinstelling dan ook dat de taxatie gevalideerd wordt. Dit valideren doet het NWWI. Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Het NWWI is een onafhankelijke stichting en geaccepteerd door het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen: de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)).

Liz Wijnands – Arnts en Hugo Wijnands

Liz en Hugo zijn allebei register-taxateur en ingeschreven bij het NRVT. Om in het register opgenomen te worden en te blijven dient de taxateur aan te tonen dat hij vakbekwaam is. Dit wordt getoetst middels examens. De vakbewaamheid wordt op niveau gehouden door een systeem van permanente educatie en regelmatige controles van taxatierapporten.

Hugo en Liz zijn ook aangesloten bij de Nederlandse beroepsorganisatie voor vastgoedprofessionals: Vastgoedpro. Daarnaast is Hugo aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de beroepsorganisatie voor rentmeesters. Hugo is tevens meester-taxateur welke gezellen begeleidt.