Skip to main content

NRVT

De Autoriteit Financiƫle Markten en De Nederlandsche Bank hebben voor 2015 aangegeven dat adequate zelfregulering voor de taxatiebranche noodzakelijk was. Onder andere de besturen van de bestaande registers van vastgoedtaxateurs SCVM en VastgoedCert hebben daarom destijds het besluit genomen een nieuwe stichting te vormen voor vastgoedtaxateurs. De kern van het nieuwe register was (en is) de registratie van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs, separaat van de beroepsgroep makelaars. De geregistreerde taxateurs moeten werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Voor de register-taxateurs gelden ook eenduidige eisen op het gebied van opleiding en permanente educatie en een consistent tuchtrechtsysteem. Het NRVT is een persoonsregister. Taxateurs die zijn ingeschreven in het NRVT mogen de titel Register-Taxateur (RT) voeren.

Het NRVT bewaakt de taxatiekwaliteit in Nederland door toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid van de Register- Taxateurs. Hugo Wijnands en Liz Wijnands-Arnts zijn ingeschreven bij het NRVT.