NRVT

De Autoriteit Financiƫle Markten en De Nederlandsche Bank hebben aangegeven dat adequate zelfregulering voor de taxatiebranche noodzakelijk is. Onder andere de besturen van de bestaande registers van vastgoedtaxateurs SCVM en VastgoedCert hebben daarom het besluit genomen een nieuwe stichting te vormen voor vastgoedtaxateurs. De kern van het nieuwe register is de registratie van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs, separaat van de beroepsgroep makelaars. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Voor de taxateurs gelden ook eenduidige eisen op het gebied van opleiding en permanente educatie en een consistent tuchtrechtsysteem. Het NRVT is een persoonsregister. Taxateurs die zijn ingeschreven in het NRVT mogen de titel Register-Taxateur (RT) voeren. Het NRVT bewaakt de taxatiekwaliteit in Nederland door toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid van de Register- Taxateurs. Hugo Wijnands is ingeschreven bij het NRVT.