Skip to main content

Rentmeesterij

Een rentmeester is een vastgoedspecialist in het landelijk gebied en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, pacht, onteigening of planschades, wordt daarom veelal de hulp van een rentmeester ingeroepen.

Landgoederen en monumenten zijn vastgoedobjecten waar een rentmeester zich zeker ook op heeft gespecialiseerd. Daarnaast kan de rentmeester het beheer in het landelijk gebied verzorgen (pacht). Ook kan hij ondersteuning bieden bij kavelruil (of koop en verkoop) en overeenkomsten opstellen. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Rentmeester NVR

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Een rentmeester NVR is vakbekwaam. Dit wordt georganiseerd middels een programma met permanente educatie en controle op de aard van de werkzaamheden. Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Ir. W. Hugo Wijnands RT is beëdigd rentmeester NVR en werkt met geregistreerde kundige taxateurs.