Skip to main content

Landelijk en agrarisch vastgoed

Het taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed is een specifiek vakgebied. Ir. W. Hugo Wijnands RT is gespecialiseerd en geregistreerd (NRVT) op dit vakgebied.

Kwaliteit taxateur

Ir. W. Hugo Wijnands RT is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in de Veehouderij. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de agrarische sector, heeft Hugo zich onder andere via Hogeschool Larenstein verder gespecialiseerd in agrarisch en landelijk vastgoed. Agrarisch en landelijk vastgoed omvat landgoederen, agrarische bedrijven, (plattelands)woningen, recreatieobjecten, losse landbouwpercelen en natuurgrond. Hugo is ingeschreven in de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed van het register NRVT en beëdigd rentmeester bij de NVR. Daarmee is Hugo geclassificeerd voor dit vakgebied.

Complexere taxaties

Bij het taxeren van boerderijen kijkt de taxateur onder andere naar de:

  • Waarde van de grond (bodem, gebruik, vorm, ligging, ontwatering, kwaliteit etc.)
  • Waarde van de agrarische bedrijfsgebouwen (bouwjaar, materiaal, voersysteem, mestopslag, functionaliteit etc.)
  • Waarde van de (eventuele) bedrijfswoning
  • Vergunningen en rechten
  • Ruimtelijke ordeningsvoorschriften
  • Wet- en regelgeving samenhangend met o.a. ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en milieu

Nederlands Register Vastgoed Taxateur (NRVT)

Ook bij taxaties van Landelijk en Agrarisch Vastgoed wordt vereist dat de taxateur aangesloten is bij het NRVT. Wat dit betekent is toegelicht op de pagina NRVT en Taxaties.